Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVESVE02

Kursinnehåll och bedömning svenska 2

Dackeskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 23 augusti 2019

Här får du en översikt om vad kursen kommer att innehålla, vilka förmågor du kommer att träna samt hur bedömning/betygsättning fungerar.

Kursinnehåll 

 

Svenska 2 är en fortsättning av svenska 1. En del av innehållet kommer du att känna igen medan andra blir nya. Du kommer i denna kurs att få... 

 

1. Tala - Detta sker i och inför grupp. En skillnad från svenska 1 är att talet antingen ska vara argumenterande (= föra fram en åsikt om ett ämne genom att presentera bevis för åsikten) eller utredande (= undersöka ett ämne som du förklarar för andra). Du kommer även att få använda ett hjälpmedel - ex. PPT som stöd för presentationen.    

2. Skiva. Liksom i förra kursen kommer du få läsa och skriva argumenterande texter (ex debattartikel). Nytt är att du även ska skriva utredande text (ex. rapport eller PM). Du ska även samla information från textkällor, kunna hänvisa/referera till dessa samt använda delar av källtexten när du skriver egna texter.  

3. Läsa - Skönlitteratur från olika tider. Nytt är att du ska analysera det du läser efter litteraturvetenskapliga metoder som du får lära dig. Du får även, någon gång, komma i kontakt med norsk och dansk litteratur samt läsa text på dessa språk. 

4. Nytt Litteraturhistoria och samhällsutveckling. Du får inblick i hur litteraturhistorien delas in i epoker (ex. antiken - medeltiden - renässansen - upplysningen - romantiken - realismen), hur idéer från dessa olika tider påverkat litteraturen samt hur litteraturen påverkat idéerna och samhället.    

5. Svenska språkets uppbyggnad - Nytt är att du får genomföra fördjupade grammatikövningar i kursen för att utveckla ditt skrivande. 

6. Språklig variation - Handlar om olika varianter av svenska, ex. minoritetsspråk och dialekter. Nytt är att du även kan få undersöka språkförhållanden i Norden. 

 

Bedömning

I kursen bedöms din förmåga att tala, skriva, läsa (göra analyser), redogöra för samband mellan idéer i litteratur och samhällsutveckling, grammatikkunskaper samt att undersöka språklig variation. Bedömning sker, precis som tidigare, i stegen F-A. Dina förmågor bedöms under året och vägs samman till ett helhetsbetyg. 

Ex.

F-E-E-E-E-F =  F

E-E-E-E-C-E = E 

C-E-C-C-C-E= D 

C-C-C-C-C-C= C

C-A-A-C-A-A=B 

Du måste alltså uppnå ex. C på alla delar av kursinnehållet (1-6) för att få C i kursbetyg. Uppfyller du en majoritet (över hälften) av kunskapskraven men inte alla får du ett mellanbetyg (D eller B).       

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback