Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Introduktion

Bryggargården, Borlänge · Senast uppdaterad: 6 oktober 2019

Introduktion av nya och gamla barn och vårdnadshavare samt förändring av lek och lärmiljöerna på avdelningen

 

INTRODUKTION AV NYA OCH GAMLA BARN

MÅL:

* skapa förutsättningar för en välkomnande miljö för både nya och gamla barn och deras vårdnadshavare

* att skapa relationer med barnen och deras vårdnadshavare som leder till trygghet och tillit

* skapa en vi-känsla i barngruppen

* ge barnen meningsfulla sammanhang där tillit, vänskap, nyfikenhet och glädje kan växa.

SYFTE:

* genom att göra en inventering av förskolans lokaler utifrån barnens perspektiv ska vi komma fram till hur lek och lärmiljöerna på bästa sätt ska utformas.

* genom att lyfta och diskutera vårat förhållningssätt gentemot nya barn och vårdnadshavare ska vi vara väl förberedda och samspelta om hur vi ska möta upp barn och vårdnadshavare

* genom att planera in gemensamma tillfällen där de nya och gamla barnen får möjlighet att upptäcka glädjen av att vara tillsammans

* vi dokumenterar genom fotografering och loggskrivning om hur barnens första tid på förskolan är. Samla in intressematerial

GENOMFÖRANDE:

* vi ser att barnen i nuläget möts av stora bord och stolar och inte så många spännande och lockande lekmiljöer i stora rummet. Barngruppen kommer denna termin bestå av 1-2,5 åringar och därför väljer vi att flytta bort bord och stolar till samlingsrummet som nu blir ett matrum. I stora rummet som nu kommer att heta LEKTORGET skapar vi rum i rummet. Myshörna, billek, rollekshörna, bondgårdshörna, samlingsmatta och motorikrörelse. På lektorget ska vi vuxna befinna oss, oftast sittande så att barnen kan komma in med sina VH vid lämning till ett sammanhang. Detta kommer att underlätta lämningen. För att tillfredsställa barnens rörelsebehov använder vi korridoren som utrustas med lekkuddar, lekmattor, bollar mm. I lila rummet finns konstruktionsbyggnadsmaterial, pussel, kritor o pennor och ett lågt bord.

* vi har inte så mycket tid till planering och diskussioner vad gällande förhållningssätt vid introduktioner men vi diskuterar vikten av att vara tydlig, inkännande, intresserad och öppen för barnen och deras VH. Ett tydligt avsked är viktigt och VH får inte smita i väg vid lämningen. När barnen börjar släppa sina VH och tillika även oss och vidga sina vyer ser vi att trygghet och tillit infinner sig.

* vi aRefleknvänder oss av ljusbordet, rislådan, ballonger, såpbubblor, sångsamlingar och fruktstunder för att skapa vi-känsla

REFLEKTION OCH UTVÄRDERING:

* vi utvärderar och reflekterar genom att titta på bilder, filmer och skrivna loggar.

* vi frågar oss om och hur vi uppnått /inte uppnått våra mål och hur vi ska gå vidare.

*

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback