Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

Källkritik åk 2

Vretaskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 22 september 2019

Hur vet man vilka källor som man kan lita på? I det här arbetsområdet ska vi lära oss mer om källkritik! Du kommer att få träna på fem viktiga frågor: Hur? Vad? Vem? När? Varför?

Det här ska vi arbeta med:

  • Aktuella samhällsfrågor
  • Värdera och bearbeta källor och information, dvs. träna ett källkritiskt förhållningssätt

 

Så här ska jag arbeta: 

Vi utgår från programserien Hur vet du det?, om källkritik för yngre barn. Vi ser de olika avsnittet och diskuterar innehållet. Efter varje avsnitt görs en samarbetsuppgift. 

 

Det här ska jag kunna:

 Efter arbetsområdet ska du ha fått grundläggande kunskaper i de fem källkritiska frågorna: 

  • Hur gick det till?
  • När kom nyheten?
  • Vem berättade det för dig?
  • Vad hände egentligen?
  • Varför berättade någon det för dig?

Du ska kunna föra enkla resonemang om nyheter och information med ett källkritisk förhållningssätt.

 

Så här kommer mitt arbete att bedömas:

Din insats bedöms löpande. Du ska delta aktivt i diskussioner och samtal, samt vid samarbetsuppgifterna. 

 


Läroplanskopplingar

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter