Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

9

TAL åk 9 - 9C RJ

Gränbyskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 17 september 2019

Talens fantastiska värld! I det här avsnittet kommer du att få förståelse negativa tal, tal i potensform och kvadratrot.

Tal åk 9

Ämnesmål till dig som elev

Efter avsnittet ska du kunna:

 • sortera tal i olika talmängder
 • skriva stora och små tal med hjälp av prefix
 • räkna med stora och små tal
 • räkna med potenser, tiopotens och grundpotensform
 • förstå vad som menas med kvadrattal
 • förstå vad som menas med kvadratrot och kunna beräkna kvadratroten ur ett tal
 • problemlösning
 • algoritmer för de fyra räknesätten
 • räkna med negativa tal (repetition åk 7 och åk 8)
 • räkna med bråktal (repetition åk 7 och åk 8)
 • räkna med prioriteringsregler (repetition åk 7)
 • räkna med jämförpriser (repetition åk 8)

Fördjupning:

 • Kunna räkneregler för kvadratrötter
 • Kunna lösa andragradsekvationer

Matteord att komma ihåg:

Talmängder, naturliga tal, heltal, rationella tal, irrationella tal, reella tal, negativa tal, potens, tiopotens, potensform, grundpotensform, "vanligt sätt", bas, exponent, kvadrattal, kvadratrot, prefix.

Arbetsformer

 • Lärarledda genomgångar
 • Digitala genomgångar
 • Problemlösning enskilt eller i grupp
 • Samtal och diskussioner i grupp/klass
 • Eget arbete - enskilt och i grupp - lektionstid
 • Praktiska uppgifter
 • Uppgifter med digitala hjälpmedel (miniräknare, NOMP)
 • Prov vecka ______

Bedömning

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Vi bedömer din förmåga genom:

 • teoretiska och praktiska bedömningsuppgifter/prov
 • muntliga bedömningsuppgifter/prov
 • deltagande i diskussioner och samtal under lektionstid

Bedömning sker fortlöpande under pågående arbetsområde. Vi bedömer vilken kvalitet du visar i dina uträkningar (val av metoder och användning av matematiska begrepp), och i dina resonemang, och hur väl du kommunicerar. Vi bedömer också kvaliteten på din problemlösningsförmåga.

Vi avslutar arbetsområdet med ett skriftligt prov.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.

Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav matematik åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter