Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

1 - 3

Telugu planering 2019/2020

Modersmålsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 6 september 2019

Jag vet att du kan prata Telugu redan, vi ska kunna läsa och skriva det också med mig.


Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.
Vi ska lära dig:
- Alfabetet och bokstavsljud,
- Avkoda enkla ord och förstå innebörden
- Läsa nya enklare ord och korta meningar med flyt.
- Känna igen samma ljud i olika ord.
- Att läsa i rätt riktning
- Att delta i samtal och lyssna till andras åsikter
- Att berätta om en bild och om vardagliga händelser
- Att återberätta sagor
- Att uttrycka dina tankar, känslor och åsikter i olika situationer
- Att utöka dina ordförråd inom olika ämnesområden
- Att bekanta dig med den Telugu kulturen.
- Prata om Telugu högtider

- Vad veckodagar, månader och årstider heter 

- Rim och ramsor

- Att både ge och ta respons på dina klasskompisar

- Att arbeta självständig och ta ansvar

 

Arbetssätt:

 

-Vi övar på alfabetet, ljudanalys, skriver bokstäverna, rim, korsord, ordbilder och ordkunskap.
-  Vi övar på bokstäver som uttalas  annorlunda än i svenskan.
- Vi skriver ord, korta fraser och berättelser.
- Vi övar på att du lyssnar när jag läser högt och sedan  återberättar, skriver eller ritar du relevant innehåll i förhållande till det som lästs. Du tränar även på att läsa upp texter ur läseboken inför klassen . Även genom digitala verktyg ges förutsättningar till att tillgodose dina olika inlärningsförmågor.
- Vi lyssnar och sjunger barnvisor.
- Vi tittar och lyssnar på sagor, filmer.
- Vi samtalar om vardagliga situationer och händelser.
- Vi lär oss begrepp som stavelse, ord, meningar, texter, vokaler, konsonanter.
- Vi lär oss uttrycka våra känslor i ord.
.

 

Bedömning

Bedömningen sker formativt under lektionen.  Elever ska:


- Kunna lyssna på instruktioner och kunna utföra dem.
- Ljuda och skriva bokstäverna
- Läsa och skriva ord och korta fraser, egna meningar
- Lyssna och förstå
- Berätta om vardagliga händelser, om dig själv och din familj

- Att du gör dina hemuppgifter


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

Muntligt berättande för olika mottagare.

Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.

Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.

Matriser i planeringen
1 Modersmål, Underlag för utvecklingssamtal åk 1-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter