Skolbanken Logo
Skolbanken

Vi gör äppelkräm

Myrans förskola, Säter · Senast uppdaterad: 23 augusti 2019

Vi har visat våra barn vad man kan göra av våra äpplen från äppelträdet. Vi valde att prova göra äppelkräm som barnen sedan skulle få smaka till mellanmålet.

Nuläge:

Vi har fått så mycket äpplen på vårt träd ute på gården så vi ville ta reda på lite utav dem så inte alla skulle bli dåliga. Trots att vi äter äpplen från trädet dagligen vid fruktstunderna så blir det massor till övers. 

 

Mål/syfte: 

Vi ville göra äppelkräm som barnen skulle få smaka till mellanmål, spinna vidare på idén att visa barnen att man kan göra olika saker av de frukter man har hemma.

(vinbär blir till saft - äpplen blir till kräm) 

 

Hur gick vi till väga?:

Vi tog hjälp av alla barn att plocka äpplen i en påse som vi sedan skulle ta in. Alla barn hjälptes åt och barnen turades om att lägga äpplen i påsen.

(öva på turtagning/ vänta på sin tur) 

Barnen ville hjälpa till och vi förklarade att vi skulle använda äpplena till att göra kräm som de skulle få smaka på eftermiddagen. 

Sedan skalade vi alla äpplen och skar dem i klyftor. Barnen var nyfikna och ville vara med och titta och hjälpa till. 

 

Barnen fick sedan hjälpa oss att blanda potatismjöl och vatten som sedan skulle röras ner i de ihopkokade äpplena. Vi räknade hur många matskedar och deceliter det skulle vara av varje. 

 

 

Utvärdering:

Barnen fick sedan smaka på äppelkrämen vid mellanmålet. De flesta tyckte om det och tyckte det var lite annorlunda, men gott. Under mellanmålet pratade och reflekterade vi tillsammans med barnen om hur äppelkrämen hade "kommit till". Vi pratade om hur vi hade plockat äpplena ute på gården och om hur vi kokade dem i en kastrull. Barnen deltog i reflekterandet och tyckte det var spännande hur äpplena de hade plockat på förmiddagen nu hade blivit till äppelkräm som de kunde äta vid mellanmålet. 

Nådde vi vårt mål?

Ja det gjorde vi. Vi tillverkade äppelkräm av de äpplen vi hade ute på gården och visade barnen att det är bra att ta till vara på de frukter man har ute. Barnen fick smaka vid mellanmålet och äpplena behövde inte ligga ute och bli dåliga. 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och

spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del av undervisningen, och

fantasi och föreställningsförmåga,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback