Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

7 - 9

Spanska grundläggande

Tullbroskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 23 augusti 2019

Grundläggande spanska (både repetition och nya delar)

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 

Förkunskaper
Inför denna termin skall du ha förståelse för personböjning, singular- , plural form av substantiv och komparationer av adjektiv. Du skall ha byggt ett grundläggande ordförråd som du kan utgå från för att använda dig av i olika sammanhang. Du skall på ett enkelt sätt kunna presentera dig själv och en vän/klasskamrat, familjemedlem. 

Hösttermin 2019
Under höstterminen kommer du arbeta med ett fokuserat material för bygga upp din kommunikativa förmåga. Tempus, regler och konjunktioner kommer att utgöra större delen av terminens gång i kombination av hör- samt läsförståelse. Dvs. verktyg för produktion samt övning och problematisering av reception. 

 Bedömning- vad och hur

Läxor
Utifrån era prestationer och förståelse i kombination med schema kommer jag att sätta deadlines då ni skall vara klara med respektive delar, varje del kommer då också förhöras med ett mindre prov. 
Läxor i form av glosor kommer att förekomma och då kommer jag lägga ut glosorna på dels classroom samt glosor.eu

Betyg/bedömning
Jag kommer att ta hänsyn till provresultat och den bedömning jag gör kontinuerligt under lektionstillfällen. Exempel på bedömning under lektion är
förståelse för delar, utvecklande av delar och när eleven ser strukturer, mönster och samband mellan delar vi arbetar med. 

Avslut
Efter terminen arbete kommer även ett slutprov som kommer bestå av alla delar som vi har arbetat med under terminen. 

Undervisning och arbetsformer

OBS!
Du kan välja att utföra uppgifterna den enkla vägen och den hårda vägen, 
Enkel väg= du gör uppgifterna mekaniskt dvs. du tänker inte på omständigheter/kontext utan fokuserar enbart på specifika ord, därmed kommer du inte att utveckla ditt ordförråd i större utsträckning, din förståelse för meningsbyggnad eller läsförståelse. 

Hård väg= Du utför dina uppgifter med ett helhetsperspektiv och försöker att utveckla ditt ordförråd för varje liten uppgift. Ditt helhetsperspektiv kommer att gynna ditt ordförråd, din förståelse för meningsbyggnad och din läsförståelse.

Vilken väg du tar är upp till dig! Men jag rekommenderar den hårda vägen. 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback