Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

8 - 9

Krönika 17C

Thorildskolan, Kungälv · Senast uppdaterad: 23 augusti 2019

Läsa, analysera och skriva krönikor

 

Här hittar ni en detaljerad lektionsplanering för den här terminen

 

Arbetsgång

Vi kommer gå igenom struktur och upplägg på krönikor, läsa olika typer av krönikor, diskutera/analysera krönikor och avslutningsvis kommer ni att få skriva en egen krönika.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Matriser i planeringen
Krönika
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback