Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

8 - 9

Novell 18A

Thorildskolan, Kungälv · Senast uppdaterad: 23 augusti 2019

Klassen kommer att läsa, analysera och skriva noveller.

 

Här hittar ni en mer detaljerad lektionsplanering för 18A

Pedagogisk planering- Novell


Syfte

att stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva


I ämnet svenska ska du utveckla din förmåga att:

- formulera dig och kommunicera i tal och skrift,

- läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

- skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra,

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

- urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

- få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.Centralt innehåll


- att förstå olika texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang

- träna på att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag

- bearbeta egna texter till innehåll och form

- språkets struktur med stavningsregler och skiljetecken,

- redigering och disposition av texter med hjälp av dator

- veta vad parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre monologer och dialoger är

- känna till några skönlitterära genrer

- träna på hur man ger och tar emot respons på texter

- Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.

 

Arbetsgång

 

Vi kommer att gå igenom novellens form, struktur och språk. Vi kommer läsa noveller, både enskilt, högt i klassen och i grupp. Vi kommer analysera/svara på frågor om novellerna och vi kommer träna på att skriva gestaltningar. Arbetat avslutas med att ni skriver en egen novell.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Novell + respons enl. skolverket
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback