Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Sommarprat

Liljeborgsskolan 4-9, Trelleborg · Senast uppdaterad: 25 september 2019

Sommar i P1 är ett av Sveriges mest älskade radioprogram med miljontals lyssnare. En intressant person bjuds in att sommarprata om något som måste berättas. Varvat med musik får vi ta del av mängder av berättelser av olika slag. Programmet har sänts sedan 1959. Nu är det din tur att spela in ett alldeles eget prat.

Mål och undervisningsinnehåll.

Under tre veckors tid kommer fokus att vara på hur man bygger upp det perfekta "sommarpratet". Målet är att spela in 10 minuter långt eget "prat" med Sommar i P1 som modell.

Vi kommer att arbeta steg för steg och tillsammans konstruera pratet. Som inspiration och vägledning använder vi oss av några utvalda Sommarprat. Låt dig inspireras genom att botanisera och hitta dina favoriter här.

Planerad tid v. 35-37

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

Matriser i planeringen
Sommarprat - Bedömningsmatris i Svenska åk 7-9 LGR 11
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback