Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

LISLIV5, LISMAT51

Mat och butik 1

Gymnasiesärskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 31 augusti 2019

Kursen är en fortsättning av ämnet livmedels- och näringskunskap. Här kommer du att få göra Apl i en matvarubutik. Där du får möjlighet att praktiserar dina kunskaper om livsmedels kvalitet, näring, användningsområde. samt hur man arbetar på ett hygieniskt och säkert sätt.

Syfte och mål

- Få kännedom om dagligvaruhandelns olika avdelningar.

- Kvalitetskontroll av råvaror och livsmedel.

- Livsmedelshygien och säker livsmedelshantering.

- Paketering och märkning av varor. 

- Upplockning och uppläggning av livsmedel.

- Material, metoder och utrustning som används vid livsmedelshantering i butik.

- Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet. 

- Egenkontroll


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback