Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

7

Grundläggande Kemi Åk 7

Hedens skola 7-9, Öckerö kommun · Senast uppdaterad: 23 augusti 2019

Vad är kemi? Hur känner man igen ämnen?

Presentation av ämnesområdet

Vi ska starta terminens NO-undervisning med kemi. Vi ska lära oss om olika ämnen, olika blandningar och hur man kan separera olika ämnen.
I undervisningen ingår också att känna till de säkerhetsföreskrifter som ni ska tänka på när ni laborerar.
Undervisningen varieras mellan föreläsningar, filmvisning, laborationer och eget arbete.

Övergripande läroplansmål

Så här säger ett par av läroplanens övergripande mål.

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
- kan använda kunskaper från naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och i vardagsliv,
- kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

 

Syfte

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleven ska ges förutsättning att utveckla sin förmåga att
-genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
- använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

 

Centralt innehåll

Mål i det centrala innehållet:
- Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
- Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
- Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Måldialog

Undervisning

I undervisningen kommer vi att lära oss om:

  • Hur man laborerar på ett säkert sätt
  • Olika blandningar
  • Ämnens olika former, smältpunkt och kokpunkt
  • Ämnens ledningsförmåga

Vi kommer också att utföra enklare laborationer.
I arbetet ingår ett läxförhör och ett prov.

Bedömning

Kunskapskrav för betyget E

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara kemiska samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.


Kunskapskrav för betyget C

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustningenpå ett säkert och ändmålsenligt sätt.

Eleven undersöker hur några kemikalier och kemsika processer används i vardagen och samhället och beskriver då förhållandesvis komplexa kemiska samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.


Kunskapskrav för betyget A

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustningen på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa kemiska samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.


Läroplanskopplingar

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.

Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback