Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

7 - 9

Ht 2019 År 8 Lappteknik och återbruk

Vallhamra skola 7-9, Partille · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

I slöjden betonas medvetenhet om hållbar utveckling och i år 8 jobbar vi med detta i fokus lite extra mycket genom att öva lappteknik. På köpet repeteras och övas maskinsömnadens alla grunder, geometri, formgivning och materialkunskap. Man kan tänka på fyra Å när man arbetar med olika material i slöjden: * ÅTERHÅLLSAM Att vi bara ska konsumera det vi behöver med tanke på ekologiska, ekonomiska, sociala och etiska aspekter i ett globalt perspektiv. * ÅTERANVÄND Att vi använder det som producerats som det är. Att vi byter, skänker, lånar och delar saker med varandra. * ÅTERBRUK Att vi tar tillvara producerat material och lagar, förändrar, gör om samt använder det till något nytt och annat än vad det var tänkt till från början. * ÅTERVINN Allt som inte längre kan användas ska hamna på rätt ställe i kretsloppet. Exempelvis PET-flaskor återvinns och blir tyg.

Inloggning Slöjdlexikon:

Användarnamn: Partille Lösenord: slöjdpar

Lektion 1

Arbete i stationer där alla lär sig grundkunskaper om textilframställning/fabriksarbete, lappteknik/blockhusruta och symaskinsknep.

Lektionerna därefter

Enskilt arbete på egen blockhusruta. Antingen följer man den instruktion och mall som finns i Slöjdlexikons kurs "SY" eller så väljer man att utveckla den vidare på önskat sätt. Alla ska göra minst en ruta med måtten 42x42 cm samt avsluta den med valfri montering (kuddöverdrag, duk, tavla?...) men det går naturligtvis bra att "fastna" i tekniken och sy fler.

Varje lektion avslutas med att minst en bild läggs in i loggboken som finns som dokument i Classroom, det blir din egen digitala arbetsbok så att allt du lär dig under lektionerna blir tydligt och så att det blir enklare för dig att efter arbetets slut minnas och sammanfatta arbetet i en redovisning här i Unikum.

Detaljerad veckoplan finns nedan om du av någon anledning missar ett lektionstillfälle eller vill repetera vad vi gjorde är det en god hjälp.

8A

8B

8C

8D

Allt ovan står även att finna i Classroom.

________________________________________________________________________________________________

Länk till Slöjd är grönt och skönt från Lärarförbundet

Kunskaper du behöver i arbetet med att skapa blockhusrutan:

 • Följa instruktioner

 • Trä symaskinen

 • Mäta och klippa noga

 • Förstå hur ett vävt tyg är uppbyggt
 • Kunna nåla ihop tyger

 • Kunna fästa tråden precis där du planerat

 • Kunna avsluta sömmen precis där du planerat

 • Kunna skilja på bomull och syntettyger, vävda och trikåtyger

 • Kunna pressa tyg

Kunskaper du behöver i arbetet med att göra en produkt av blockhusrutan:

 • Skissa och planera ditt arbete
 • Följa instruktioner
 • Välja material och verktyg kopplat till funktion
 • Redovisa de val du gör under arbetets gång

Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.

Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Matriser i planeringen
Slöjd,Blockhusruta- textila material år 8 vt 2019
Uppgifter
Redovisning blockhusruta

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback