Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Tal och räkning & Multiplikation och division

Högastensskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 29 augusti 2019

Syfte: Du ska få lära dig: • Hur vårt och andras talsystem är uppbyggda • Samband mellan tal i bråkform och decimalform • Uttrycka andelar i bråkform och decimalform • Sambandet mellan andelen, delen och det hela • Beräkningar med de fyra räknesätten • Metoder för multiplikation med stora och små tal • Metoder för division med 10, 100 och 1000 • Metoder för multiplikation och division av tal i decimalform • Bedöma rimlighet i resultaten vid multiplikation och division

Mål:

Tal och räkning

Du ska kunna följande begrepp:

 • Naturliga tal
 • Utvecklad form
 • Bråkform
 • Blandad form
 • Täljare
 • Nämnare
 • Rationella tal
 • Decimalform
 • Avrundning 
 •  

  Du ska även kunna:

  • Platsvärden, t ex i talet 356 representerar siffran 5 värdet 50
  • Skriva ett tal i utvecklad form t ex 12,40 = 10+2+0,4

   

  Multiplikation och division

  Du ska kunna följande begrepp:

  • Naturliga tal
  • Faktor
  • Produkt
  • Täljare
  • Nämnare
  • Kvot

   

 

Bedömning:

Du kommer att få visa dina förmågor både under lektionstid i klassrummet och genom ett diagnostest med fokus på kap 1 och ett skriftligt prov därefter på kap 1 och 2.

 

Genomförande:

För att nå målen kan du träna dem på följande sätt:

 • Metod- och begreppsträning i matteboken.
 • Metod- och begreppsträning genom elevspel.se/matematik
 • Genom problemlösning varje vecka med EPA-metoden (enskilt, par och grupp).
 • Du kommer att få träna dig i att kommunicera och redovisa matematik.
 • Du kommer att få arbeta praktiskt/laborativt med vissa matteuppgifter.

 

Förmågor i matematik

Problemlösningsförmåga

Formulera och lösa problem själv och i grupp genom att välja strategier och metoder som passar för att lösa problemet. Föreslå olika sätt att lösa problem. Tolka resultat och dra slutsatser. Resonera om resultatens rimlighet.

Begreppsförmåga

Kunna matematiska begrepp och använda dem i olika sammanhang.

Metodförmåga

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter.

Kommunikations- och resonemangsförmåga

Redogöra för och samtala om hur du löser och redovisar uppgifter. Föra och följa matematiska resonemang i redovisningar och samtal, genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument.

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matematik åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback