Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

LPP Värdegrund

Figeholmskolan, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 24 september 2019

Vi kommer i vårt arbete att utgå från livsfrågor som är aktuella i elevernas vardag. Att vara en bra kompis är viktigt för att du själv och alla andra ska må bra. Det är värdefullt med ett bra klimat i skolan, därför ska vi tillsammans lära oss hur vi kan göra för att få ett bra klassrumsklimat och vara vänner. Vi ska kunna visa respekt, förståelse och hänsyn för andras känslor och tankar. Alla ska känna till och följa skolans gemensamma regler.

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är:

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla och pröva sin identitet och sina uppfattningar i möte och samspel med andra. Undervisningen ska ta tillvara olikheter och mångfald och på så sätt ge eleverna möjlighet att fördjupa sin förståelse för olika sätt att tänka och vara. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med demokratiska principer, arbetssätt och processer genom att de får vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att utveckla tilltro till sig själva samt sin förmåga att samarbeta och att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

 

Arbetssätt och undervisning

Under Förskoleklass/lågstadiet arbetar vi bland annat med:

¤ Kontinuerligt i lek

¤ Fairplay

¤ Schysst Kompis

¤ Teater

¤ Film

¤ Böcker

¤ Samtal kontinuerligt, enskilt, i grupp, halvklass och helklass

¤ Klassens och skolans regler

¤ Beröring

¤ Samarbetsövningar

¤ Boksamtal

Visa vad du lärt dig

Du ska kunna samarbeta.

Du ska vara en bra kompis

Du ska våga ta ställning och stå för dina åsikter.

Du ska kunna arbeta efter bestämda regler.

 

Tidsram

Kontinuerligt under hela skoltiden

Bedömning

Vi bedömer hur du kan samarbeta med andra och visa hur du är en bra kompis.

Denna bedömning görs tillsammans med alla vuxna som du möter i skolan.

 


Läroplanskopplingar

respekterar andra människors egenvärde,

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback