Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

3

Årstider

Gåvsta skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 27 september 2019

I Sverige har vi fyra årstider. Vinter, vår, sommar och höst. Vad är det som händer i naturen? Hur påverkas djuren? Vilka högtider firar vi?

Syfte

Ur Lgr 11, biologi: Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och människan.

Mål

 • Du ska veta att året delas in i månader.
 • Du ska veta namnen på våra årstider.
 • Du ska få förståelse för årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.
 • Du ska kunna berätta om djurs och växters anpassningar till olika årstider.
 • Du ska kunna några djur och växters namn samt fakta om dem.
 • Du ska ha fått lyssna till beskrivande texter. 

 

 

Arbetssätt

 • Du kommer att få titta på filmer.
 • Vi kommer att prata om hur naturen, djuren och människan påverkas av årstiden.
 • Vi kommer att följa årstidernas växlingar genom att vi undersöker naturen omkring oss och letar tecken på årstiden.
 • Vi kommer att läsa och skriva faktatexter tillsammans.

 

Bedömning

Du ska visa att du kan:

 • namnen på våra fyra årstider.
 • berätta om typiska tecken på årstiden.
 • berätta hur djur och växter anpassar sig till årstiden.
 • kunna namnge några olika sorters växter och djur i vår närmiljö.

 Du kommer få visa din kunskap :

 •           genom samtal under lektionerna
 •           rita och berätta
 •           Skriva faktatexter
 •           Ett test efter varje årstid

 


Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter