Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

6

Orientering åk 6 HT22

Södra Ängby skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Under det här arbetsområdet kommer ni att få lära er orientera med hjälp av kartor i skolans närmiljö. Målet är att alla ska känna sig trygga med kartor, särskilt i närliggande miljöer som ni känner igen.

Orientering åk 6 HT22

Arbetsområdet börjar med att ni får en introduktion där vi går igenom målen med arbetsområdet samt återkopplar till det ni lärt er under föregående år. Här diskuterar vi olika frågor som rör orientering och tittar tillbaka på de olika lekarna, övningarna och formerna av orientering som ni gått igenom. Lektioner kommer sedan att handla mycket om att återkoppla till det gamla och försöka fördjupa och utveckla kunskaperna inom orientering.

MålAtt orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor. 

Lektionsplanering

Lektion 1: Introduktion i - vi går igenom grunderna i orientering och återkopplar till föregående läsår och diskuterar olika frågor i ämnet. Vi går sedan in lite djupare på vissa begrepp och hjälpmedel, t.ex. stoppljus, ledstång och passa kartan. Eleverna genomför sedan i grupp Linjeorientering i Blackebergsparken, för att komma igång med kartpassning.

Lektion 2: Stjärnorientering i Blackebergsparken, 1 & 1 för att verkligen få möjlighet att öva och bli bättre!

Lektion 3: Stjärnorientering i Blackebergsparken + skattjakt för de som är klara med kartorna.

Lektion 4: Bildorientering och Banorientering i Blackebergsparken för de som är klara med alla kartor i stjärnorientering

 

Centrala begrepp:

1.     Karta

2.     Karttecken

3.     Ledstång

4.     Passa kartan

5.     Skala

6.     Tumgrepp

7.     Väderstreck

8.     Vägval


Läroplanskopplingar

förmåga att genomföra och anpassa aktiviteter inom friluftsliv och utevistelse efter olika förhållanden och miljöer,

Att orientera sig i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan stöd av digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.

Matriser i planeringen
Idrott och Hälsa åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback