Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

6

Rörelse och kraft

Färsingaskolan, Sjöbo · Senast uppdaterad: 27 augusti 2019

I det här arbetsområdet ska vi arbeta med rörelse och kraft. Dagligen möter vi olika fenomen som vi kanske inte funderar på varför det blir som det blir. Varför faller stenen till marken när jag kastar den rakt upp i luften? Varför fortsätter den inte rakt ut i rymden istället? Varför kan man glida lång på isen med skridskor? Och kanske en funderare på varför farten helt plötsligt tar slut.

I arbetet kommer vi att experimentera med rörelse. Vi ska undersöka vad kraft är för något och om det finns olika former av krafter och rörelser. Vi ska även undersöka om det finns något motstånd som kan påverka kraften och rörelsen.

När vi är klar med arbetsområdet ska du kunna:

 • Förklara vad som menas med rörelse
 • Ge exempel på krafter som påverkar dig i vardagen.
 • Förklara gravitationskraft med modell och exempel.
 • Förklara friktionskraft med exempel.
 • Förklara centripetalkraft med exempel

Begrepp som du ska kunna är:

 • acceleration
 • centripetalkraft
 • cirkelrörelse
 • friktionskraft
 • fritt fall
 • gravitationskraft
 • hastighet
 • kraft
 • motstånd
 • retardera
 • tidvatten
 • tyngdkraft
 • tyngdpunkt

Examinerande områden är:

Aktivt delta i diskussioner där du såväl pratar som lyssnar och kommer med egne inlägg.

Skapa egna planeringar och frågeställningar till undersökningar.

Redogöra för utförda undersökningar med hjälp av text och bild.

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Matriser i planeringen
Rörelse och kraft
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback