Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

ESE

Musikresan

Gymnasiesärskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 1 november 2019

Vi kommer titta, och lyssna, på musik från olika genrer, kulturer och tidsepoker.

Vad?

Eleven ska:

  • Få lyssna på olika musikgenrer.
  • Lyssna på musik från olika tidsepoker.
  • Lyssna och se på musik och dans från olika kulturer.

Varför?

För att ge eleven:

  • Lärdom om musikens utveckling.
  • En inblick i musikens betydelse och gestaltning i andra kulturer.
  • Uppfattning om olika musikgenrer och deras särdrag.

Hur?

I helgrupp, efter egen förmåga.

Hur?

Eleven bedöms utifrån läroplanens kunskapsbedömning.


Läroplanskopplingar

Musikens funktion för att markera högtider, traditioner, identitet och grupptillhörighet.

Några exempel på musik, dans och drama från olika kulturer och från olika tidsperioder.

Aktuell ungdomskultur, till exempel musik, mode och film.

Eleven deltar i att undersöka hur några kulturella och estetiska uttryck är utformade och vilka budskap de förmedlar. 

Eleven undersöker och beskriver hur några kulturella och estetiska uttryck är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Introduktion
Renässansen
Barocken
Wienklassicismen
Romantiken