Skolbanken Logo
Skolbanken

Gs3 Västra Berga skola - Matematik

Västra Berga skolas anpassade grundskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 26 augusti 2019

Du ska lära dig klockan. Du ska ha kunskaper om pengar och dess valörer. Du ska studera de 4 räknesätten; addition, multiplikation, subtraktion och division. Hur du tillämpar matematik i vardagslivet Du ska studera och bli bekväm i hur man man använder olika sätt att mäta, exempelvis längd, vikt och volym.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Du ska bli kreativ i matematik. Du ser att man kan lösa problem på olika sätt. Du ser fördelar med att använda konkret materiel. Lösa vardagliga problem. Du ser fördelar med att rita när du löser problem .Du ska utveckla ett mattespråk.

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

Hur aktiv du är när vi pratar matematik.Om du kommer med några lösningar på problem.Om du tar egna initiativ.Hur du lyssnar på och samarbetar med dina kompisar.

Undervisningens innehåll

Du kommer att få arbeta med att lösa problem som handlar om pengar och tid. Du kommer också arbeta med begrepp som mäta längd, volym och vikt.

Vad?

Prata matematik, diskutera olika lösningar.Utveckla mattespråket

Hur?

Så här ska vi arbeta:

Prata matematik, diskutera olika lösningar.Utveckla matematikspråket. Jobba med konkret materiel.Jobba med kluringar, både enskilt, två och två och i grupp.Lösa vardagsproblem.

Dessa moment kommer också att återfinnas i slöjd och Hem- och konsumentkunskap.

Vissa matematiska uppgifter och problemlösningar kommer återfinnas i olika utflykter vi gör tillsammans.

 

Det här kommer vi att bedöma

Hur aktiv du är när vi pratar matematik.Om du kommer med några lösningar på problem.Om du tar egna initiativ.Hur du lyssnar på och samarbetar med dina kompisar.


Läroplanskopplingar

lösa matematiska problem,

använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.

Enheter för tid, till exempel timmar och minuter och hur de förhåller sig till varandra.

Olika sätt att uppskatta och mäta tidsskillnader, till exempel med klocka.

Pengars värde och användning och hur de kan växlas. Digitala betalningssätt

Matriser i planeringen
MATEMATIK Lgr11, bedömningsmatris 2, Kunskapsstaden Helsingborg
Uppgifter
Matematik

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback