Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

1 - 5

Litauiska, modersmål åk. 1-5 VT-2021

Modersmål, Trelleborg · Senast uppdaterad: 21 december 2020

Eleverna ska läsa och skriva, lära sig lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. De ska lära sig strategier för att skriva olika typer av texter om för elever välbekanta ämnen. Eleverna ska lära ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler. Eleverna ska träna på muntlig berättande för olika mottagare.Modersmåls uttal i jämförelse med svenska.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter