Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

9

Bildanalys

Färsingaskolan, Sjöbo · Senast uppdaterad: 27 augusti 2019

En bildanalys kan man använda inom en mängd olika yrkesgrupper som tex. polis, röntgenläkare, konstnär, arkitekt, designer, stylist, fotograf, journalist, reklam osv. I det här arbetet ska vi arbeta med forensicanalys, med andra ord en analys som polisen använder då de misstänker att ett brott har begåtts.

År 9: Bildanalys

 
Vi kommer under augusti och september att arbeta med att bildanalys.
Analys av fotografier och reklam
Lektionerna kommer att varvas med genomgångar, gemensamt arbete, grupparbete och eget arbete.

Material & uppgifter:
Bildanalys: genomgång och övningar
Reklam: genomgång och övningar

Bedömning:
Analysuppgifter
Skriftlig bedömningsuppgift i bildanalys
Kontinuerligt under lektionstid

Mål:
Kunskap om bildanalys
Kunskap om analys av reklam och reklamfilm
Kunskap om bilders påverkan och budskap

Läroplanskopplingar

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.

Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.

Matriser i planeringen
Bildanalys
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback