Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Sjölyckans förskola SKA D&I: Demokrati

Sjölyckans förskola, Karlskoga Förskolor · Senast uppdaterad: 13 september 2019

Demokrati

 

Planering

Varför ska vi arbeta med detta?

Vi ska lägga grunden till en förståelse för vad demokrati är. Barnen ska få känna sig delaktiga och att de har inflytande i vår utbildning/ undervisning.

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla/lära sig?

Barnen ska lära sig att ta ansvar för sina egna handlingar och vara delaktiga och  känna sig lyssnade på. De behöver lära sig att samarbeta. De ska få en inblick i hur demokrati fungerar.

Hur arbetar vi?

Mycket dialog med barnen, använda Kompis- och och  Barnkonventionböckerna, pedagogerna lyssnar på barnen och respekterar deras åsikter, pedagogerna hjälper barnen med vad som är rätt och fel, ger barnen valmöjligheter och möjlighet till inflytande.


 
Lärlogg

Barnen berättar

Utveckling/lärande i fokus
 
Reflektion och analys

 Vad har barnen utvecklat/lärt sig?

Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande?

Varför fick vi detta resultat? Åtgärder för att förbättra utbildningen


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback