Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Sjölyckans Förskola SKA O,U&L: Matematik

Sjölyckans förskola, Karlskoga Förskolor · Senast uppdaterad: 13 september 2019

Matematik

 

Planering

Varför ska vi arbeta med detta?

Vi vill ge barnen en matematisk grund att stå på, visa på glädjen med matematik, skapa en förståelse för att matematik är mer än bara siffror, visa på att matematik i vardagen, se matematiken i samband med problemlösning

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla/lära sig?

Barnen ska kunna använda sig av matematik för att undersöka och söka lösningar på matematiska problem. De ska få en förståelse för former, mängder, antal, siffror mm Barnen ska börja få en förståelse för matematiska begrepp.

Hur arbetar vi? 

Vi belyser matematiken i vardagen, benämner saker med dess matematiska begrepp. Vi tar tillvara på barnens intressen.


 
Lärlogg

Barnen berättar

Utveckling/lärande i fokus
 
Reflektion och analys

 Vad har barnen utvecklat/lärt sig?

Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande?

Varför fick vi detta resultat? Åtgärder för att förbättra utbildningen


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback