Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5

Skrivträning - grundplanering HT 2019

Lagmansskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 11 september 2019

Har du tänkt på vad som gör en text till en bra text, ett brev intressant eller en berättelse så bra så att du bara vill fortsätta läsa? Under femman tänker jag att vi ska köra skrivträning i tre olika steg. I det första steget ska vi träna på grundläggande delar så som stavning och skrivregler. Framför allt för hur du använder stor bokstav och olika skiljetecken. Vi kommer att arbeta som i tre steg. I första steget kommer vi arbeta mycket med stavning och ordkunskap. I de kommande två stegen ska vi arbeta mera med olika knep och tips du kan använda när du skriver. T.ex. olika skrivregler och tips för att få till bra inledningar eller för att beskriva och levandegöra på ett sätt som gör att dina texter t.ex. kan bli roliga, fina, stämningsfulla och spännande.

Vad du ska lära dig

Under hösten ska vi arbeta en hel del med grunderna i språket. Tänk på att det här en övergripande planering för hela terminen och därför ganska många delar som ingår. För vissa delar kommer du också få en egen planering. T.ex. när vi ska skriva olika texter.

Framför allt kommer vi arbeta mycket med stavning, ordkunskap, skrivregler och att skriva och bearbeta texter. Vi kommer också träna på och samtala om hur vi kan använda stor bokstav och olika skiljetecken så som punkt, kommatecken och frågetecken.
Vill du utmana dig ännu lite mer kommer jag t.ex. också ta fram övningar där du kan träna på att skriva beskrivande och att skriva med dialog på ett tydligt och bra sätt.

 

Så här ska vi arbeta

 • Stavning och ordkunskap - T.ex. genom att träna på veckans ord i skolan och att arbeta med stavning i olika arbetshäften eller uppgifter på classroom i din chromebook.
 • Skrivregler och meningsbyggnad - T.ex. dels genom att läsa och samtala kring texter och elevexempel. Vi kommer också att arbeta med att skriva och bearbeta texter så som brev och lite kortare berättelser.
 • Dialog - T.ex. genom att använda talstreck så att dialogen blir tydlig och lätt att följa i texten. Du kommer också få möjlighet att träna på hur du kan variera språket och ditt ordval för att få lite mer variation och "liv" i dialogen.

 

Det här ska bedömas

Jag tänker att under det här området ska du få tips, träna på och bli mer säker på stavning, skrivregler, att skriva beskrivande och skriva med dialog i dina berättelser. Du kommer t.ex. få möjlighet att visa det genom:

 • Stavningsförhör varje vecka. (på de ord du fått träna på under veckan på lektionstid)
 • Textbearbetning där du vid 2-3 tillfällen kommer få färdigskrivna texter att läsa igenom och t.ex. rätta och/eller förbättra.
  T
  .ex. för att visa att du vet hur stor bokstav och skiljetecken kan användas och även hur du kan använda och sätta ut "talstreck" för att visa när någon säger något (talar) i din text.
 • Att skriva och/eller bearbeta två egna texter. En under och en i slutet av arbetsområdet.
  Framför allt för att du då ska få möjlighet både att träna på och visa hur du stavar, använder och förstår skrivregler.

 • För att "höja" dina texter kan du också gärna försöka att skriva mer beskrivande, t.ex. genom att beskriva personer eller platser.
  Det är också bra om du visar att du vet hur du kan använda "talstreck" i de fall där du skriver med dialog i texten.
  (Dialog = karaktärer som pratar med varandra)

 

Här nedanför har du lite om vad det står om det vi ska arbeta med i läroplanen.
Du ser också att jag tagit med några delar ur kunskapskraven. Det är de kunskapskrav vi framför allt kommer arbeta mot.
Jag har tagit med texten som är på nivån för betyget E. Jag tänker att sedan kommer vi också titta tillsammans på de olika stegen.
Då kommer vi också titta på några texter som elevexempel så du får se lite vad skillnaden är mellan de olika betygsstegen.

Tänk på! Jag kommer INTE börja sätta betyg på några uppgifter!
Vi kommer mer titta på och prata om kunskapskraven och betygen för att du ska börja förstå lite mer hur det fungerar.

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback