Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

LPP Enegatan Läsa åk 4

Kristinebergskolan F-9, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 30 augusti 2019

Att läsa är ett bra sätt att lära sig saker på. Men det är inte bara därför vi läser! Böcker kan göra oss glada. Böcker kan göra oss nyfikna. Vi kan känna igen oss i böcker. Böcker kan ge oss nya idéer.

Kursplan i ämnet svenska

Vi kommer därför jobba med
• Att läsa och prata om olika böcker
• Att skriva om innehållet i det vi läser
• Att rita utifrån det vi läser

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att arbeta med
• Högläsning och samtal kring boken Kompisboken av Lin Hallberg.
• Läsning av olika texter och reflektion kring dessa (enskilt och i grupp, muntligt och skriftligt).
• Läsläxa en gång varje vecka.
• Läsförståelse på, mellan och bortom raderna på olika sätt och med olika material.E

 

Visa vad du lärt dig

Du visar vad du kan när du
• Läser högt för mig och för klassen
• Svarar på frågor om det du läst
• Diskuterar det du läst med mig och klassen.

Tidsram

Vi kommer att jobba med arbetsområdet Läsa under hela åk 4.

Bedömning

Vi (jag som lärare och du som elev) kommer löpande att bedöma hur din läsning och läsförståelse utvecklas.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback