Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

1

Pedagogisk planering Svenska och Svenska A för årskurs 1

Emanuelskolan, Sjöbo · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

Svenska och Svenska som andraspråk

Syfte

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Mål som ska uppnås

Kan skriva några ord.
Kan skriva en enkel mening.
Gör mellanrum mellan orden. Kan skriva sitt namn, skriva skyltar, minneslappar och önskelista mm.

Kan berätta för någon som skriver ned.
Kan skriva lite på en teckning för att förklara vad den föreställer.

 

Kan namnen på alla bokstäverna kunna minst hälften av alla ljud.

Kan ljuda ihop korta små ord  tex s-ö-t till söt och m-u-s till mus.  

Kan läsa ord som is, sol, räv etc.

Kan läsa vanliga ord med flyt, t.ex. bok, sol, spel.

 SvA Kan göra sig förstådd med ett enkelt språk.

 SvA Kan jämföra sitt modersmål med svenska (tex bokstäver, läsriktning, ljud med mera).

  

Vi ska träna kunskaperna kring

Vi ska träna på vår Cromebook så vi kan de viktigaste tangenterna på tangentbordet och att du ska kunna skriva en enkel text på din dator.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Sambandet mellan ljud och bokstav.
Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.

Så här ska vi träna kunskaperna

Arbeta med veckans bokstav och skriva och ljuda.

Skapa i olika material kring bokstäver, ord och text. 
Jobba med olika böcker som Den magiska kulans arbetsbok där vi känner igen bokstaven, skriver den, lyssnar till om bokstaven kommer först, inuti eller sist, ljudar och lyssnar hur många ljud det är i varje ord.
Skriva av eller skriva egna meningar.
Jobba med ordbilder och lösa bokstavskort,läsförståelsekort och korsord.
Lägga egna meningar med bilderna och korten. 
Göra egna böcker och bläddror.
Skriva meningar till bilder.
Skriva sagor.

Detta ska bedömas

Att du gör mellanrum mellan orden.
Att du kan skriva några ord och enkla meningar.
Att du kan skriva enkla vykort.
Att du kan skriva  på en teckning för att förklara vad den föreställer.

Att du kan ljuda ihop korta ord, t.ex. s-ö-t till söt och m-u-s till mus.
Att du kan namnen på alla bokstäverna och att du kan ljuden på minst hälften.
Att du kan läsa ord som is, sol och räv.
Att du kan läsa vanliga ord med flyt, t.ex. bok, sol och spel


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.

Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.

Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.

Vid samtal använder eleven i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback