Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Harry Potter

Bäckagårdsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 1 oktober 2019

Välkommen till Hogwarts skola för trollkonst. Här kommer du att få tävla med ditt elevhem och lära dig både trolla och skriva.

Utgångspunkt

 

Med hjälp av boken Harry Potter och de vises sten kommer vi att arbeta med läsförståelse, studieteknik och lässtrategier.

 

Konkretisering av målen

 

För att visa att du har godkända kunskaper ska du:

  

 - kunna hitta i en ordlista

- kunna göra en tankekarta med de viktigaste faktan ur en text

- kunna ordna saker i alfabetisk ordning

- kunna läsa en skönlitterär text och förstå det viktigaste

- känna till de fem läsfixarna och vad de gör

 

 

För att visa att du har mer än godkända kunskaper ska du:

  

 - kunna använda en ordlista och uppslagsböcker

- kunna göra en tankekarta och med hjälp av den minnas det du hört/läst

- kunna läsa en skönlitterär text och förstå det mesta av den och också kunna resonera kring det du läst.

- kunna de fem läsfixarna och kunna använda dessa strategier i din läsning. 

 

 

Begreppen vi bl.a. kommer att arbeta med är:

 

tankekarta, stödord, alfabetisk ordning, lässtrategier

 

 

 

Genomförande

 

Vi kommer att läsa boken Harry Potter och de vises sten, ibland är det högläsning där ni bara ska lyssna på berättelsen, ibland är det speciella uppgifter ni ska göra samtidigt som ni lyssnar. Några kapitel kommer ni att få i läxa hem med uppgifter till. 

Ni kommer också att få uppgifter som handlar om Harry Potter där ni ska få träna på studieteknik och läsning. 

Ni kommer att bli indelade i elevhem som kommer att kunna samla ihop poäng under tiden som vi arbetar med temat. 

Temat avslutas med att vi ska se filmen Harry Potter och de vises sten och analysera och jämföra boken och filmen. 

 

  

Dokumentation och bedömning

 

Du kommer att få visa att du kan leta i en ordlista och i uppslagsverk. Du kommer att få visa att du kan alfabetisk ordning. Du kommer att få visa din läsförståelse och hur du använder lässtrategierna. Du kommer att få visa att du kan antingen göra en tankekarta eller stödord/anteckningar för att minnas det vi läst. 

 

 

 


Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback