Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

Matematik - Ekvationer, uttryck och mönster

Östergårdsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 18 september 2019

Bokstäver i matte? När använder man bokstäver i matten egentligen? Hur kan man veta vad bokstaven x betyder i en uppgift? Det ska vi ta reda på!

Utgångspunkt

Ekvationer i matte har du egentligen löst ända sedan du började i skolan. Du har bara inte använt bokstäver, istället har du fyllt i rätt siffra i en ruta eller på ett streck. Nu ska du få lära dig hur man löser ut bokstaven x och y i olika ekvationer, hur man använder mönster i matematiken och vad ett matematiskt uttryck betyder. 

 

Konkretisering av målen

För att nå godkända kunskaper ska du visa att du: 

kan lösa enkla matteproblem med hjälp av ekvationer, på ett ganska bra sätt 

- kan använda begreppen som hör till området, på ett ganska bra sätt

- kan beskriva och förklara, på ett enkelt sätt, hur du gör för att lösa olika matteproblem och använder då ex matematiska uttryck, bilder och symboler som ganska bra passar ihop med uppgiften 

- kan beskriva enkla mönster med ord, bild eller symboler 

 

För att nå mer än godkända kunskaper ska du visa att du: 

- kan lösa matteproblem med hjälp av ekvationer, på ett bra sätt 

- kan använda begreppen som hör till området, på ett bra sätt 

- kan beskriva och förklara, på ett bra sätt, hur du gör för att lösa olika matteproblem och använder då ex matematiska uttryck, bilder och symboler som passar ihop med uppgiften 

- kan beskriva olika mönster med ord, bild eller symboler, på ett tydligt sätt 

 

Begrepp: 

algebra, uttryck, ekvation, likhet, variabel, obekant, prövning 

 

Genomförande

Arbetssätt och arbetsform:

Vi kommer att ha olika startuppgifter där du ska lösa matteproblem på en miniwhiteboard. 

Vi kommer ha genomgångar, enskilt arbete och arbete i par eller mindre grupper.

Vi kommer göra olika mattespel för att befästa kunskaperna.

Vi kommer också ha olika exit-tickets för att kolla av vad och hur du förstått det vi har gjort. 

 

Anpassningar: 

Du har möjlighet att arbeta i mindre grupp och med anpassade uppgifter. 

 

Material: 

"Koll på matematik", "Matteappen" och en del praktiskt material 

 

Dokumentation och bedömning

Du kommer visa vad du kan genom exit-tickets och genom ett skriftligt prov.  

 

 

 


Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

föra och följa matematiska resonemang, och

Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.

Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för enkel ekvationslösning.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.

Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.

Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter