Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

8

Människokroppens organsystem

Maria Parkskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 27 augusti 2019

Vi kommer att arbeta med kroppens olika organ för att utveckla en förståelse för hur de fungerar och samverkar

Arbetsområdets namn

Människokroppens organsystem

Syfte

  • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Undervisningens innehåll

Vi kommer att prata om de olika organen i kroppen och deras funktion samt hur de är beroende av varandra. Vi kommer också att prata om vanligt förekommande sjukdomar. Området tar också upp virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Något som vi också kommer att ta upp och diskutera är droger och alkohol. Bland annat hur dessa påverkar kroppen.

Detta ska du kunna

Cellen och dess delar
Matspjälkningsorganen
Andningsorganen
Blodomloppet
Blodets reningsverk
Huden
Våra rörelseorgan
Organens samarbete

Arbetssätt

GenomgångarSamtal och diskussioner
Läsa vetenskapliga texter om området
Laborationer
case Redovisningar

diskussioner

lärarledda lektioner

Detta kommer vi att bedöma

Tester och prov

Aktiviteter under lektioner

Genomförande av undersökningar och laborationer

Diskussioner


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.

Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback