Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

5

Engelska - Lyssna/förstå och samtala åk 5

Serresjöskolan F-6, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 27 augusti 2019

Eleverna kommer att få titta olika slags serier/radio för att utöka förståelsen för språket. Eleverna samtalar sedan om innehåll och frågor. Det som visas är Mortified.

 

Bedömning:

Förståelsen bedöms kontinuerligt utifrån att jag ser att eleverna förstår det som visas och kan samtala om vad som händer samt frågorna som ställs.

Tidsplan / Lektionsplanering:

Filmen kommer att visas varannan vecka och samtal/diskussion den andra veckan.  Pågår under Ht 19.

Begreppslista:

  • Förstå talad engelska
  • Dialekter
  • Kroppsspråk
  • Muntlig diskussion
  • Frågor
  • Samtal

 

 

 

Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Matriser i planeringen
Engelska år 4-6, (ny)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback