Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

7 - 9

Bildanalys åk 9

Mälarhöjdens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 17 september 2019

Säger en bild mer än tusen ord? Ta reda på det genom att skriva en bildanalys!

 

Bildanalys åk 9

Du skriva en enkel semiotisk bildanalys. Semiotik är läran om tecken och teckensystem och handlar om hur vi uppfattar bilders betydelse och mening. Den semiotiska analysen kan innehålla en mängd olika begrepp att utgå ifrån, men vi ska hålla oss till följande två: denotation och konnotation. Analysen ska också innehålla en kort information om den konstnär eller fotograf som ligger bakom bilden. Om det går att hitta mer information om själva konstverket eller fotografiet du valt skriver du lite om det.

Denotation

En denotativ beskrivning innebär att du skriver om vad bilden föreställer och beskriver det du ser. Du bör vara detaljerad.

Konnotation

En konnotativ beskrivning av bilden handlar om vilka associationer (tankar, känslor) du får när du ser bilden. Man brukar dela in associationerna i generella respektive privata associationer. Om bilden t.ex. visar en strand vid havet med solstolar, parasoll och blå himmel så kan en generell association vara "sommarsemester", för det är något som många associerar till när de ser bilden. Kommer du däremot att tänka på minnet av den sommaren då du lärde dig simma så är det en privat association.

Gå nu vidare till "uppgifter"

 


Läroplanskopplingar

Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.

Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris bildanalys
Uppgifter
Arbetsgång, bildanalys

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback