Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 6

NO Kroppen år 3

Skånhällaskolan F-6, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 27 augusti 2019

Kroppen är fantastisk! Nu ska du få arbeta med och lära dig om hur kroppen fungerar och vad vi behöver för att må bra.

Syfte

Vi ska träna på detta för att du ska utveckla din förmåga att:

 • kunna förklara hur människokroppen fungerar och ser ut.
 • förstå hur människan, naturen och samhället påverkar varandra.

 

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med följande:

 

 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion. 
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att:

 • titta på filmer.
 • ha diskussioner i helklass och grupper.
 • skriva faktatext.
 • läsa faktatexter.
 • läsförståelse
 • genomgångar
 • skapande uppgifter

Bedömning (Kunskapskrav)

Du ska visa att du kan:

 • några av människan kroppsdelar och sinnen.
 • några faktorer som påverkar människors hälsa.

Detta får du möjlighet att visa genom att vara delaktig i diskussioner, samt genom att svara på frågor och delta aktivt i arbetet med faktatexterna.


Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.

Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback