Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, Fysik

·

Årskurs:

6

Lpp Kristinebergskolan åk 6

Kristinebergskolan F-9, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 27 augusti 2019

Vad är kraft och rörelse? Varför har fotbollsskor dobbar? Faller stora stenar snabbare än små? Vi är så vana vid hur vissa saker är att vi inte tänker på varför det är så. Om man kastar en sten rakt upp i luften så kommer den snart tillbaka. Varför faller den inte rakt ut i rymden? Du får möjlighet att lära dig mer om kraft, rörelse, gravitation och friktion under detta arbetsområde.

Förmågor vi tränar

Dessa förmågor kommer vi att fokusera på under detta arbetsområde:

Analysförmåga

- förstå varför något är på ett visst sätt och kunna förklara det.

Begreppslig förmåga

Först begreppen och kunna förklara dem: acceleration, centripetalkraft, cirkelrörelse, friktionskraft, fritt fall, gravitationskraft, hastighet, kraft, motkraft, retardera, tidvatten, tyngdkraft, tyngdpunkt, medelhastighet

Varför gör vi detta?

Vi jobbar med detta för att du ska förstå vad friktion, rörelse och kraft egentligen är. Du kommer att ha användning av det då du t.ex. kör bil, rör två material mot varandra, är på ett nöjesfält/tivoli, sportar (t.ex. åker skidor), hur det kommer sig att du kan stå kvar på jorden och inte faller rakt ut i rymden o.s.v.

Faktakunskaper och mål

Målet är att du ska: 

  • veta vad ovanstående begrepp är,samt kunna ge exempel på det
  • veta vad en kraft är och kunna ge exempel på krafter som påverkar dig i vardagen,
  • kunna förklara vad gravitations- och centrifugalkraft är genom att kunna ge exempel,Arbetsform

 

 

  • Vara med på genomgångar
  • Förklara olika begrepp utifrån texten i boken muntligt och skriftligt
  • Experiment
  • Redovisa gruppövningar 

Bedömning

Det jag kommer att bedöma är hur väl du kan:

  • de förmågor och mål vi jobbar med,
  • visa dina kunskaper muntligt och skriftligt.
  • ett avslutande prov

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback