Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

3

Textilslöjd årskurs 3

Söderskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 27 augusti 2019

Under denna terminen i slöjd kommer vi testa på olika tekniker, verktyg och material.

Förmågor och kunskaper som ska utvecklas samt arbetsformer:

Första området är en handsydd handdocka i filt

Vi utgår ifrån en gemensam mall på en handdocka, ni väljer själva hur den ska se ut, ska det vara ett djur? En sagofigur? Eller något helt annat? Genom korta genomgångar kommer vi framåt i processen, då vi lägger ut mallen på tyget, nålar fast, ritar runt och klipper ut. Efter detta syr vi fast detaljer och slutligen syr vi ihop handdockan för hand. Gemensamt utvärderar vi arbetet, blev den som du hade tänkt? Om du skulle gjort om den vad hade du tänkt på då?

 

Det andra området är en vävd figur i ullgarn

Vi gör en skiss på papper hur figuren ska se ut, efter detta för vi över skissen till en mall som limmas fast på kartong. Vi lär oss grunderna i vävning genom att väva tuskaft. När arbetet är färdigt dekorerar vi dockorna med ansikte och dylikt. Vi utvärderar arbetet muntligt tillsammans i gruppen där vi pratar om hur processen gick, vad som var svårt och lätt mm.

 

Det tredje området är tovning

Vi testat på att tova i vatten och med nål, vad händer med ullen när vi tovar? Varför blir det så? 

 

I slutet av terminen kommer vi även att testa på symaskinen, vi lär oss grunderna, hur den fungerar och hur den ska träs. 

 

Teori 

Under terminen är temat ull, tillsammans tar vi reda på var ull kommer ifrån, hur det känns mot huden och vad det vanligtvis används till. Vi kommer även testa att karda och spinna ull. 

 

Bedömning i de olika arbetsområdena kommer ske löpande under processen.

 


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.

Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.

Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.

Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.

Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback