Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 6

Trygghet

Förskolan Furustugan, Östhammar · Senast uppdaterad: 25 augusti 2020


Avdelningens mål

Att skapa en god kontakt med barn och vårdnadshavare så att alla känner sig trygga med oss pedagoger och förskolans miljöer. Att alla barn som går på avdelningen ska känna att de blir sedda och vågar uttrycka sina åsikter. Att barnen känner trygghet och tillit till sina egna förmågor samt vågar visa alla känslor. 

 

Metod och genomförande

Genom att vara aktiva och närvarande pedagoger delar vi upp oss inne som ute där barnen är i sitt utforskande. Vi kommer att arbeta med att alla barn ska känna sig trygga i förskolans olika lärmiljöer. Vi kommer därför arbeta med kompisrelationer och samarbete, barnens rättigheter och känslor. Kompissol, kompisböckerna, Ugglan och vänskapsproblemet och Väpplarna. 

 

När? Var? Hur? Varför?

Vi skapar en god introduktion i verksamheten genom inskolningen och i den dagliga dialogen med vårdshavare kring barnets vistelse på avdelningen och i förskolan. Genom våra dagliga aktiviteter, rutinsituationer och undervisningstillfällen i mindre grupper skapar vi goda förutsättningar för barnens individuella didaktiska progression. Alla barn ska bli sedda och ges samma möjligheter för att utveckla självständighet och tillit till sina egna förmågor vilket ger trygga barn och är grundläggande för lärande och utveckling. Utifrån dessa skapar vi avdelningens gemensamma regler så att alla ska trivas och må bra under hela året.

 

Utvärdering/uppföljning

Vi utvärderar kontinuerligt på våra avdelningsplaneringar och utvärderingsdagar.


 Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback