Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Tal åk 7 Matte Direkt

Ärentunaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 29 augusti 2019

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig - om olika talsystem - hur vårt talsystem är uppbyggt - om delbarhet och om att faktorisera tal - att använda och förstå de matematiska ord som hör ihop med de fyra räknesätten - om tal skrivna i decimalform - om att multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000 - att avrunda tal - att göra överslagsräkningar

Veckoplanering för kapitel 1  - TAL, Matte direkt HT-19

 

Vecka 

Grön kurs 

Blå kurs 

Mål  

Veckans mål 

V 34 

Sid 8 - 9 

 

  • Kunna om olika talsystem 
  • Kunna hur vårt talsystem är uppbyggt 
  • Kunna använda och förstå de matematiska ord som hör ihop med de fyra räknesätten 

Räkna fram till uppgift 9 grön kurs

V 35 

Sid 10 - 15

Sid 30 - 34

  • Delbarhet och faktorisera tal 
  • Räkna med de fyra räknesätten 
  • Förstå tal skrivna i decimalform 

Räkna fram till uppgift 43 grön kurs

V 36 

Sid 16 - 19

Sid 34 – 38

  • Kunna multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000 
  • Kunna avrunda tal med hjälp av avrundningsreglerna 
  • Kunna göra överslags- räkningar 

Räkna fram till uppgift 71 grön kurs 

 

V 37 

Sid. 20 - 23 

Diagnos. Repetition och fördjupningar enligt resultatet på diagnosen. Grön kurs/ arbetsblad.

Att se till att komma så långt och djupt som möjligt i arbetsområdet 

 

Räkna fram till uppgift 104 grön kurs 

V 38 


Sid. 24 - 25
Diagnos. Repetition och fördjupningar enligt resultatet på diagnosen.

Röd kurs/ arbetsblad/ Svarta sidor.

Diagnos. Repetition och fördjupningar enligt resultatet på diagnosen.

Grön kurs/ arbetsblad. 

 

 

Att se till att komma så långt och djupt som möjligt i arbetsområdet -

Räkna fram till uppgift 116 grön kurs 

Repetition och fördjupning efter behov

V 39

 


 

V 40

Repetition och fördjupningar enligt resultatet på diagnosen.

Röd kurs/ arbetsblad/ Svarta sidor.

 

 

Prov 

 

Repetition och fördjupningar enligt resultatet på diagnosen.

Grön kurs/ arbetsblad. 
Prov 

 

 

Repetition och fördjupning efter behov 

 

 

 

Dessa ord och begrepp ska du kunna använda och kunna redogöra för: 

Tal, siffra, tiosystemet, platsvärde addition, term summa, subtraktion, differens, multiplikation, faktor, produkt, division, täljare, nämnare, delbarhet, siffersumma, primtal, sammansatta tal, multipel, primtalsfaktor, faktorträd, kvot, tallinje, decimalform, bråkform, avrundning, avrundningssiffra, närmevärde, överslagsräkning.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback