Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

4

Kemiförsök

Blåklintskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 30 augusti 2019

Under ca 5-6 veckor kommer du att undersöka fem okända vita pulver (ämnen) på olika sätt, för att till slut ta reda på vilka ämnen det är.

Kemiförsök

Du kommer att få

• lära dig olika metoder som är användbara för att undersöka fasta ämnen

• undersöka fem olika kemiska ämnen som ser snarlika ut med hjälp av dessa metoder

• dokumentera dina resultat genom att skriva anteckningar till varje undersökning. Skriva en enkel lab-rapport.

• lära dig om vilka säkerhetsregler som gäller då man arbetar med kemiska ämnen.

• se exempel på olika ämnens löslighet i vatten, och deras förmåga att bilda kristaller. Se exempel på några olika kemiska reaktioner som kan inträffa med ättika, jod och rödkålssaft.

Arbetssätt......

Under ett antal tillfällen kommer du att få bekanta dig med 5 olika vita pulver och undersöka deras egenskaper. 
Genom experiment, diskussion, iakttagelser, dokumentationer kommer du fram till vilka de olika pulvren är.
Vi kommer läsa texter gemensamt.

Bedömning:

Din förmåga att:

  • genomföra enkla undersökningar efter given planering och då ta till dig grundläggande begrepp och sammanhang
  • inom kemi hantera okända, kemiska ämnen samt övrig utrustning på ett säkert sätt
  • samla på dig kunskaper om, för dig, okända kemiska ämnen genom att göra en förutsägelse, observera, beskriva och dokumentera resultaten av olika tester
  • använda dina nya kunskaper i ett slutgiltigt ”test” genom att fundera, planera, undersöka och dokumentera.
  • Du kommer även få visa att du kan de vanligaste varningssymbolerna, samt visa att du förstår varför det är bra med dessa märkningar av olika kemiska produkter.

Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.

Matriser i planeringen
Kemiförsök
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback