Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

3

Svenska åk 3 ht -19

Hamburgsundskolan, Tanum · Senast uppdaterad: 24 september 2019

Du kommer att arbeta med att skriva och läsa olika typer av texter och träna på att stava vanligt förekommande ord.

Mål– syfte och konkretiserade mål

Du ska:

 • kunna återberätta något du varit med om på ett tydligt sätt.
 • förstå muntliga och skriftliga instruktioner.
 • förstå innehållet i det du läser och kunna återberätta det.
 • kunna läsa enkla texter med flyt.
 • kunna skriva läsligt för hand och på dator.
 • kunna använda dig av stor bokstav, punkt och frågetecken.
 • kunna stava vanligt förekommande ord.

Undervisning– genomförande och tidsplan

Vi har berättarstunder där vi tränar på att lyssna och berätta saker muntligt för varandra i helklass. Under högläsning använder vi olika läsförståelsestrategier. Vi ger tydliga muntliga och skriftliga instruktioner inför olika arbetsmoment under lektionstid. Vi arbetar även med att förstå skriftliga instruktioner genom olika, för uppgiften anpassade, arbetsböcker. Vi använder Glad svenska 3 och Qnoddarna för att träna stavningsregler.  Vi skriver korta berättelser och enkla faktatexter där vi är noga med punkt, stor bokstav och stavningen av för eleven vanligt förekommande ord. Vi skriver på datorn och för hand. 

Bedömning– vad som skall bedömas och hur det går till

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • Läsa elevnära texter med flyt samt förstå innehållet i det du läser och kunna återberätta det.
 • Läsa och förstå, för åldern anpassade, faktatexter.
 • Berätta om något du varit med om på ett tydligt sätt.
 • Kunna stava de vanligaste orden som du själv ofta använder och som är vanliga i texter du läser.
 • Använda stor bokstav, punkt och frågetecken.
 • Skriva med tydlig handstil och skriva på datorn.
 • Förstå muntliga och skriftliga instruktioner.

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback