Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

HÄLLEN LUP - Möten med...19-20

Finngösa förskola, Partille · Senast uppdaterad: 2 september 2019

Vår vision är att barn och elever i vårt område vill, vågar och kan ta huvudrollen i sitt eget liv. "Vill om man kan istället för kan om man vill." Ross Greene Den lokala utvecklingsplanen LUP utgår från vår teamplan och den ligger som grund för den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet.

#   Projektbeskrivningen är en del av det systematiska kvalitetsarbetet och har sitt syfte att vara utgångspunkt för veckoreflektion och pedagogisk dokumentation här i Unikum. 

#  Kopiera mallen.

#  Byt namn i rubriken till namnet på ert projekt som ni vill dokumentera.

#  Utgå från stödfrågorna och skriv generellt eftersom detta kommer publiceras på skolbanken.

#  Utgå utifrån våra förskolors fokusområden i vårt teamplanshäfte 2018-2019.

#  Reflektera  i analysverktyget för personal.

 

VAR ÄR VI? 

 

 

 

Möten med... Språk & Kommunikation

 

 • Varför ska vi arbeta med detta område?

 

Sträva efter att skapa förutsättningar för barns kommunicerande och språkande genom olika uttrycksformer.

 

 

 

 • Hur uppkom det? 
 • Barns behov/intressen?  
 • Förutsättningar?

VART SKA VI? 

 • Vilket syfte har vi med att arbeta med detta projekt?
 • Vilka mål i Lpfö ska vi arbeta mot?
 • Hur kopplar vi detta arbete till teamplanen och våra fokusområden? 
 • Hur kopplar vi detta arbete till likabehandlingsplanen?
 • Önskat läge?
 • Aktivitetsramar?

HUR GÖR VI?

 • Planering, vem har ansvar?
 • Utförande, sammanfatta vilka aktivitetsramar som ska praktiseras.
 • Hur ska barnen bli utmanande i lärandet/undervisningen?
 • Hur utvecklar och adderar vi i lärmiljöerna under processens gång?
 • Pedagogisk dokumentation, hur får vi barnen delaktiga och i vilka situationer ska vi dokumentera?

 

Skriv reflektioner i analysverktyget som är längst ner på sidan, OBS skriv ej i fältet kommentarer!

 

Frågorna nedan kommer att ligga som grund för utvärdering som görs i era reflektioner och inte här på skolbanken!

HUR BLEV DET? & HUR SER VI DET?

 • Analys
 • Vad har vi dokumenterat?
 • Vad intresserade barnen? Vad och hur gjorde/sa de?
 • Hur påverkade miljön?
 • Hur har barns lärande blivit synligt?
 • Vilket resultat ser vi i förhållande till de mål vi satt upp?
 • Vilka reflektioner får vi pedagoger? Vilka ny tankar har väckts?
 • Har vi uppnått önskat läge?
 • Hur går vi vidare?

 

 

 

 
 

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback