Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

ENGENG07

Academic Writing

Martin Koch-gymnasiet, Hedemora · Senast uppdaterad: 26 september 2019

Section about academic writing. You will learn everything about this type of writing and it will help you to prepare for further education at a higher level. Reservation for changes in content.

Week

Overview

Thursday 14.45 – 16.05

Friday 8.45 – 10.05

35

Writing: Short story

Individual work:

Writing story

Individual work:

Writing short story

Deadline

36

Academic Writing:

 

·         Lecture: What is Academic Writing?

·         Exercise

 

 

Diagnostic tests:

 

-          Reading Comprehension

-          Listening Comprehension

 

 

Lecture:

-          What is Academic Writing?

 

Exercise:

37

Academic Writing:

 

·         Lecture: Peer Review

·         Lecture:

Different types of Academic texts

Structure of an essay

The Writing Process

Exercise:

Pre-writing techniques

38

Academic writing:

Introduction

Thesis statement

Presentations

Text types

Lecture:

Pre-Writing Techniques

 

 

Lecture:

Data Collection

How to write an Introduction

Thesis Statement

 

 

 

39

Academic Writing:

 

·         Lecture: Transition Expressions

·         Lecture: Peer Review

 

Deadline: 14.00

 

Lecture:

 

 Peer Review

 

Independent writing

 

Independent writing

 

 

40

Academic Writing:

Peer Reviews:

Peer Reviews

Peer Reviews

41

Academic Writing:

What is a Persuasive Essay?

 

Lecture:

Transition Expressions


 

Lecture:

 

What is a Persuasive Essay?

Reading example essays

 

        

42

Academic Writing

TBA

TBA

43

Academic Writing

TBA

TBA

44

 Fall Break

 Fall Break

Fall Break


Läroplanskopplingar

Teoretiska och komplexa ämnesområden, även av mer vetenskaplig karaktär, med anknytning till elevernas utbildning, valt fördjupningsområde, samhällsfrågor och arbetsliv; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; kulturyttringar i samtiden och historien, till exempel litterära epoker.

Samhällsfrågor, kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden samt etiska och existentiella frågor i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Texter av olika slag och med olika syften, till exempel avtalstexter, fördjupande artiklar och vetenskapliga texter.

Strategier för att överblicka och strukturera information i större textmängder eller längre sekvenser av talat språk.

Strategier för att dra slutsatser om talat språk och texter när det gäller attityder, perspektiv, syfte och värderingar samt för att uppfatta underförstådd betydelse.

Hur muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer är uppbyggda. Hur stilistiska och retoriska grepp används för olika syften samt hur språk används som maktmedel.

Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar ur olika perspektiv, ansöker, resonerar, värderar, utreder, förhandlar och motiverar sina åsikter.

Strategier för användning av olika typer av källor, med källkritisk medvetenhet och vedertagna sätt att ange källor, inom valt fördjupningsområde och inom andra områden.

Strategier och modern teknik för att medverka i, leda och dokumentera samtal och skriftlig kommunikation i olika medier, till exempel i arbetsprocesser och förhandlingssituationer med anknytning till samhälls- och arbetslivet.

Användning av grundläggande stilistiska och retoriska grepp.

Bearbetning av språk och struktur i egna och andras framställningar, i formella och komplexa sammanhang, och för att skapa anpassning till genre, stilnivå och syfte.

Matriser i planeringen
English 7 Knowledge Requirements
Uppgifter
Public Transport: Introduction + thesis statement
Peer Review 1
1st Draft
2nd Draft
Final Draft
Peer Review 2

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback