Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Zick Zack: Beskrivande text

Gåvsta skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 3 september 2019

Vi kommer att lära oss hur beskrivande texter är uppbyggda, vilka sambandsord som är vanliga och vad man ska tänka på när man planerar en beskrivande text. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med att skriva varsin text om ett svenskt djur.

Konkreta mål

När arbetsområdet är slut ska du kunna:

  • Använda beskrivande verb och adjektiv
  • Skriva text med styckeindelning
  • Kunna berätta om de språkliga drag en beskrivande text har
  • Skriva en egen beskrivande text om ett djur

 

Undervisning

Vi kommer att arbeta med texter tillsammans för att lära oss om beskrivande texters struktur.
Vi kommer att göra olika övningar för att öva de olika delarna som är typiska.
Vi ska arbeta med vår Zick-Zackövningsbok där vi får tillfälle att öva på olika former av verb, adjektiv och att använda kommatecken på rätt sätt.

Vi kommer att skriva en egen faktatext om ett svenskt djur på dator eller för hand. 

Bedömning och redovisning av förmågor

Du deltar aktivt på lektionerna.

Din faktatext. 

Zick Zackboken

 


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Kunskapkrav svenska åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback