Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Att söka information och skriva faktatext

Rindö skola, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 26 september 2019

I det här arbetsområdet så kommer du att få skriva egna faktatexter, i samband med de texterna så kommer vi att arbeta med informationssökning och hur man förhåller sig källkritiskt till information/fakta man möter.

Syfte:

Under hela skoltiden kommer du behöva söka efter information från olika källor. Därför har vi startat upp med arbetsområde där fokus är att utveckla kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information. För att du ska kunna komma ihåg informationen så kommer vi att gå igenom olika minnesstrategier som man kan underlätta för dig. Undervisningen ska vidare syfta till att du utvecklar förmåga att skapa olika slags texter, i det här området är fokus faktatexter. Vi kommer att arbeta med de typiska dragen för en faktatext och i skrivprocessen så kommer vi även att gå igenom olika stavnings-och språkregler.
 

Arbetsgång:

v. 37
Arbeta med minnesstrategin "mindmap".
Ne.se 4.3 Att nätsurfa, titta gemensamt på filmen. Sedan lyssna/läs texten enskilt. 
Gemensam övning där vi tränar på att ta ut sökord för att hitta information. 
Övning 4.3.2 Vilka sökord? Enskilt arbete och lyft sedan i helklass. 
 
v. 38
Se film angående källkritik, skillnad i primär- och sekundärkälla. 
Ne.se 4.4. Att vara källkritisk – läs texten och gå igenom i helklass. 
Övning 4.4.4 Vad är sant och vad är inte sant? Se filmen: https://urskola.se/Produkter/177414-Ar-det-sant-Kallkritik svara på tillhörande frågor.
Arbeta med arbetsblad Källkritiskt resonemang. 
 
v. 39
NE.se 5.3 Faktaböcker, läs texten – gå igenom typiska drag för en faktatext.
Arbeta med strategi nyckelord/sökläsning.
NE.se 5.4 Uppslagsböcker -läs texten, lära sig använda ordboken. 
5.3.1 övning Fakta eller åsikter 
Välj ämne till sin egen faktatext. Gå igenom vad som ska bedömas i deras texter.

 

v. 40
Gå igenom bildsökning utifrån upphovsrättslig synvinkel samt hur du får in bilderna vid din faktatext.  
NE.se 15.2 Skrivprocessen- läs och gå igenom tillsammans.
NE.se 15.3 Skriva på dator. Uppgift utifrån att kunna formatera sin text på dator.
 
NE.se 15.9 Skriva faktatexter, läs/lyssna
Gå igenom minnesstrategin sammanfattning. 
 
 NE.se 5.3.4 Arbeta med övning Bakterieboken. 
 
v. 41
NE.se 5.3.3 övning: Varje elev skriver ner 5 frågor om ett område de tycker om, (t.ex. ett djur, ett fordon, en sport), byter sedan med sin arbetskompis som ska söka reda på svaren på frågorna och du gör det på arbetskompisens frågor. Du ska sedan skriva en kort faktatex utifrån svaren. Välj ut en lämplig bild till faktatexten. 
Arbeta med egen faktatext
 
v. 42 
Arbeta med egen faktatext.

 

v. 43

Arbeta med / lämna in egen faktatext. 

 
 

Bedömning:

Bedömning sker av ditt källkritiska resonemang när du väljer källor till din faktatext.
Faktatexten kommer att bedömas utifrån: 
  • Tydligt innehåll och struktur -följer formen för faktatexters uppbyggnad.
  • Egna formuleringar samtidigt som du använder dig av ämnesspecifika ord, dvs ord som hör till ämnet.
  • Du ska lägga till bilder som förstärker budskapet och innehållet i din text.
  • Du ska sammanställa information från olika källor till din text.
  • Du ska ange de källor du använt dig av.  
 

Läroplanskopplingar

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback