Skolbanken Logo
Skolbanken

Skapande verksamhet HT-19

Långevi förskola, Bengtsfors · Senast uppdaterad: 29 augusti 2019

Vi vill ge alla barn möjlighet att under terminen få känna glädje, väcka en nyfikenhet och få testa på olika sätt att skapa med sina sinnen tillsammans i vår ateljé.

BAKGRUND

Vi kommer arbeta i vår ateljé med planerad skapande verksamhet en gång i veckan. Den skapande verksamheten kommer ha en röd tråd kopplat till de teman projekt vi arbetar med i förskolan.

MÅL

Väcka barnens intresse för målning och skapande verksamhet samt att känna glädjen i detta.

Testa på många tekniker och få känna på olika material.

Målet är inte att uppnå ett färdigt resultat, utan att vara i en skapande process där barnen får ”hålla på”.

Målet är också att samarbeta och skapa tillsammans.

 

METOD

Vi provar på olika tekniker och material. Måla med penslar, svampar, stafflimålning och tryck av olika slag. På vår måndags utflykt brukar vi även samla in naturmaterial som vi använder oss av.

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar i unikum och med barnens alster.

UTVÄRDERING

Vi utvärderar löpande på vår veckoplanering och husmöten.

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback