Skolbanken Logo
Skolbanken

Matematik LA

Föräldrakooperativet Ankan, Fristående förskolor · Senast uppdaterad: 16 september 2019

Att barnen erövrar grundläggande förförståelser för matematiska begrepp och antal 1-5.

Vi använder matematiska begrepp i vardagen och synliggör matematiken i barnens aktiviteter. Vi räknar antal och ordningstal och vi undersöker sammanhang.Vi sorterar och utforskar vår rumsuppfattning.


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback