Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

5

Write in English

Frösakullsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 30 augusti 2019

Du ska träna på att skriva enkla engelska texter.

Du ska få öva på att skriva olika slags texter på engelska.

Du ska få titta på hur olika texter kan se ut.

Du ska skriva texter till olika mottagare.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback