Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Vårt samhälle

Långsjöskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 29 september 2019

Vårt samhälle handlar om vad ett samhälle är med inriktning på demokrati och ekonomi. Eleverna får öva sig i att fatta beslut och utveckla sin förståelse för yrken, lön, skatt, och hur pengar cirkulerar i samhället.

 

Vi ska arbeta med ett material som heter Vårt samhälle. Vi kommer bland annat arbeta i grupper där vi tränar på att ta del av information, diskutera och framföra egna synpunkter. Vi kommer att genomföra ett val enligt den demokratiska principen.

Förmåga

 • Du tränar din metakognitionsförmåga genom att reflektera över vad du har lärt dig och hur du har lärt dig. 
 • Du tränar din kommunikationsförmåga genom att samarbeta med klasskamrater, berätta hur tänker och vad du lär dig.
 • Du tränar din analysförmåga genom att reflektera och se saker ur olika perspektiv.

Övergripande mål och riktlinjer

 • Genom ämnet so och med hjälp av ett etiskt perspektiv tränar vi förmågan att göra personliga ställningstaganden. 
 • Genom ämnet so och med hjälp av ett historiskt perspektiv försöker vi utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.

Vad som kommer att bedömas:

 • Du ska kunna förstå enkel information och prata om den tillsammans med andra.
 • Du ska känna till något om vad ett samhälle är och hur det fungerar.
 • Du ska kunna samarbeta med och fatta beslut tillsammans med andra.
 • Du ska kunna berätta om vad du lärt dig genom att skriva och rita.

Hur du får visa vad du kan:

 • Du diskuterar med andra, du löser olika problem tillsammans med andra och är aktiv.
 • Du får berätta om det du lärt dig genom att skriva och rita.
 • Du får göra en utvärdering av arbetet.

Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.

Yrken och verksamheter i närområdet.

Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.

Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.

Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.

Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

Matriser i planeringen
Vårt samhälle år 2
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter