Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, Fysik

·

Årskurs:

4 - 6

Mäta Tid med NTA

Slättaskolan, Falun · Senast uppdaterad: 29 augusti 2019

Vad är tid? Varför behöver vi mäta tid? Hur kan vi mäta tid? Hur gjorde människor förr för att mäta tid?

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • genomföra undersökningar
 • följa givna planeringar
 • kunna använda olika metoder och välja rätt metod
 • dokumentera
 • använda material och utrustning på ett säkert sätt


Konkretisering av mål


Du kommer att få:

 • Lära dig om några olika sätt att mäta tid genom tiderna
 • Använda solen som klocka
 • Göra en kalender
 • Studera månens faser
 • Konstruera ett vattenur
 • Experimentera med sandur
 • Bygga ett pendelur
 • Läsa om Galileo Galilei
 • Träna på att följa instruktioner
 • Dokumentera dina undersökningar och resultat

Arbetssätt

Temat "Mäta tid" börjar med dina egna tankar kring tid i Uppdrag 1. Hur skulle man kunna hålla reda på tiden om det inte fanns klockor?
Temat är uppdelat på nio uppdrag. I uppdragen ska du följa instruktioner för att tillverka olika ur att mäta tid med. Du ska också genomföra systematiska undersökningar och dokumentera dina resultat.
Vi kommer att läsa om äldre metoder att mäta tid och om viktiga upptäckter som förändrat människans syn på omvärlden.


Bedömning

Dina förmågor bedöms efter hur du:

 • genomför enkla undersökningar efter en given planering
 • tar till dig grundläggande begrepp och sammanhang inom fysik och teknik
 • hanterar utrustning på ett säkert sätt
 • samlar på dig kunskaper genom att göra en förutsägelse, observera, beskriva och dokumentera resultaten av olika experiment
 • använder dina nya kunskaper i ett slutgiltigt uppdrag genom att fundera, planera, undersöka och dokumentera.Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.

Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Matriser i planeringen
Ämnesmatris Fysik år 4-6
Teknik 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback