Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

4 - 6

Blandningar och lösningar

Trönninge skola, Varberg · Senast uppdaterad: 30 augusti 2019

I det här området ska du få arbeta med blandningar och lösningar. Vi ska läsa, se på film, diskutera, experimentera och dokumentera.

Kunskapskrav;

 • vad menas med en blandning och en lösning
 • Genomföra enkla undersökningar och formulera frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Eleven kan jämföra resultat, föra resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ge förslag som kan förbättra undersökningen
 • metoder för att dela upp lösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar

Innehåll;

 • introducera begreppen blandning och lösning
 • lyfta fram att nästan allting omkring oss är blandningar av olika slag
 • att ge några vardagliga ex på blandningar
 • att få en inblick i och att få pröva på hur man på olika sätt kan dela upp lösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar
 • att fördjupa förståelsen för vad som  menas med det kemiska begreppet lösning
 • att berätta om vattnets egenskap som lösningsmedel
 • att pröva på att göra några enkla lösningar
 • att arbeta med begreppsparet lösligt/olösligt
 • systematiska undersökningar, dokumentera

Centralt innehåll;

 • indelningen av ämnen och material utifrån egenskapen löslighet
 • några metoder för att dela upp lösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar
 • enkla systematiska undersökningar. planering, utförande och utvärdering

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Bedömningsuppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback