Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik, Idrott och hälsa

·

Årskurs:

7

Musik- & dansprojekt åk 7 - v.37-39 - Idrott + Musik

Ekens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 11 oktober 2019

Musik- & dansprojekt v.37-39 Samarbete mellan Musik och Idrott och hälsa. Vi kommer att arbeta med rytmer och rörelse till musik på olika sätt. Vi jobbar med rytmik och dans, och sätter sedan ihop en egen koreografi! Redovisning idrottslektion 2 vecka 39.

 

Musik- & dansprojekt årskurs 7 

Lektionsinnehåll


Vecka 37
Lektion 1: Introduktion av projektet, grundsteg i dans, gruppindelning & grupparbete - skapa en koreografi
Lektion 2: Grundsteg dans & grupparbete - skapa en koreografi
 

Vecka 38
Lektion 1: Grupparbete - skapa en koreografi och repetera 
Lektion 2: Grupparbete - repetera koreografin & redovisa för Tilda
  

Vecka 39  
Lektion 1: Grupparbete, sista möjligheten att repetera innan redovisning och bedömning
Lektion 2: Redovisning, bedömningstillfälle

 

Instruktioner - grupparbete

 

Du ska tillsammans med din grupp skapa en koreografi som är 60 sekunder. Ni väljer en av låtarna från låtlistan och skapar rörelser till musiken med hjälp av grundstegen. Viktigt! Koreografin ska kunna genomföras även om någon i gruppen är borta.

 

Kom igång:
Välj en låt från låtlistan
Analysera låten
-        Takt
-        Budskap
-        Känsla
Skapa en koreografi
Repetera koreografin

Vecka 39 - lektion 2 är det redovisning. 
Vad är det vi bedömer? Se bedömningsmatrisen. 

Lycka till! 
/Tilda & David 


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.

Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.

Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.

Matriser i planeringen
Musik
Idrott och hälsa
Uppgifter
Låtlista

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback